Summary and photo review / podsumowanie i fotorelacja – ESPU 15th Educational Committee Annual Course

On the 16th of Sept 2017 the 15th Educational Committee Annual Course under the honorary patronage of the Polish Association of Paediatric Urology took place in Krakow There were 4 sessions covering the whole spectrum of our speciality as well as 2 parallel sessions for nurses. Fruitful discussions were moderated by the local and international faculty. On the day before a number of fantastic State of the Art lectures were provided by the distinguished guests.
We hosted 50 participants from the whole Europe and 40 nurses. Almost all of them filled in the evaluation form and it turned out that the course was very well received. The overall rating was 4.7 point (5 was the highest).
On behalf of the organizing committee we’d like to thank all participants and the faculty for visiting Krakow and for their valuable contribution to this event.

Rafal Chrzan and Berk Burgu

16 września 2017 w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym przy ul. Łazarza odbył się 15-ty doroczny kurs urologii dziecięcej – the 15th Educational Committee Annual Course.
Inicjatorem tego cyklicznego przedsięwzięcia jest komitet edukacyjny Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej (European Society for Pediatric Urology), a jego celem jest szerzenie wiedzy na temat diagnostyki i leczenia wad wrodzonych oraz schorzeń nabytych układu moczo-płciowego u dzieci. W 2017 roku rolę gospodarza powierzono Klinice Urologii Dziecięcej UJ. Nasz zespół wspólnie z pracownikami Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego przez wiele miesięcy przygotowywał się do przyjęcia międzynarodowego grona uczestników i wykładowców. Swojego wsparcia udzialiły nam Małopolska Izba Lekarska oraz Małopolska Izba Pielęgniarek i Położnych.
Honorowy patronat nad kursem objęło Polskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej (PTUDz). Na kursie obecni byli Prof. M. Baka-Ostrowska – prezes PTUDZ oraz Prof. T. Koszutski – konsultant krajowy ds urologii dziecięcej. W otwarciu uczestniczyli dr hab. M. Kowalczyk – Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz Prof. M. Małecki – Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ, który powitał zebranych w imieniu władz Uczelni i Szpitala.
W kursie wzięło udział 50 lekarzy z Polski i zagranicy (w tym z Ukrainy, Szwecji i Holandii). Równolegle odbyła się sesja pielęgniarska, na którą przybyło ponad 40 pielęgniarek z całego kraju. W dniu poprzedzającym kurs wybitni prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami z dziedzin z pogranicza urologii dziecięcej w ramach wykładów State of the Art.
Mam ogromny zaszczyt poinformować, iż kurs został bardzo dobrze odebrany i wysoko oceniony przez uczestników otrzymując notę 4.7 pkt (5 było oceną maksymalną). W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Dr hab. Rafał Chrzan, prof UJ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

<<< back to ESPU 15th Educational Committee Annual Course page