Szczegółowe problemy psychoterapii

Informacje o studiach
Nasi wykładowcy
Rekrutacja
Dokumenty do pobraniaBadania kliniczne
Biostatystyka
Geriatria i opieka długoterminowa
Koloproktologia praktyczna NOWOŚĆ !
Kontrola zakażeń w jednostkach
opieki zdrowotnej

Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Podstawy psychoterapii
Podstawy publikowania w naukach medycznych NOWOŚĆ !
Psychogeriatria
Psychoonkologia
Szczegółowe problemy psychoterapii
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
Żywienie w zdrowiu i chorobienowości w naszej ofercie szkoleniowej
Szczegółowe problemy psychoterapii – rekrutacja

Limit przyjęć
25-35 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające tytuł lekarza lub magistra na kierunku psychologia lub innym, posiadające dyplom studiów podyplomowych „Podstawy Psychoterapii”. W przypadku ukończenia innego kursu niż Podstawy Psychoterapii wymagane jest przedstawienie zaświadczenia, że ukończony kurs psychoterapii jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Sposób rekrutacji

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu do elektronicznej rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – ERK.

W związku z niewypełnieniem limitu przyjęć od 9.09.2017 roku prowadzona jest druga rekrutacja na studia.

Link do elektronicznej rekrutacji >>>