MCKP CM > Studia podyplomowe > Szczegółowe zagadnienia psychoterapii  

Rekrutacja

Limit przyjęć
25-33 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające tytuł lekarza lub magistra na kierunku psychologia lub innym, posiadające dyplom studiów podyplomowych „Podstawy Psychoterapii”. W przypadku ukończenia innego kursu niż Podstawy Psychoterapii wymagane jest przedstawienie zaświadczenia, że ukończony kurs psychoterapii jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Sposób rekrutacji

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu do elektronicznej rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK. Bezpośredni link do systemu rekrutacji IRK >>>

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast