MCKP CM > Studia podyplomowe > Szczegółowe zagadnienia psychoterapii  

Rekrutacja


Limit przyjęć:
24-39 osób


Warunki kwalifikacji na studia:
Studia mogą podjąć osoby posiadające:

    – dyplom ukończenia studiów magisterskich,
    – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Podstawy psychoterapii lub zaświadczenie o ukończeniu kursów atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
    – zaświadczenie potwierdzające ukończenie zgrupowania treningowo-dydaktycznego obejmującego co najmniej 60 godzin doświadczenia praktycznego w zakresie dynamiki grupowej (atestowanym do certyfikatu psychoterapeuty PTP).


Sposób rekrutacji:

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK

Termin rekrutacji od 22.04.2024 do 29.08.2024


Powrót