MCKP CM > Studia podyplomowe > Podstawy psychoterapii  

Rekrutacja


Limit przyjęć:
33-39 osób


Warunki kwalifikacji na studia:
Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskany:

    – na kierunku lekarskim,
    – na kierunku psychologicznym,
    – na dowolnym kierunku studiów magisterskich, jeśli kandydat posiada doświadczenie w pracy z pacjentami w zakładzie opieki zdrowotnej, gdzie wykorzystuje się psychoterapię, jako podstawową metodę leczenia.


Sposób rekrutacji:
O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną powołaną przez organizatora studiów.
Rekrutacja ma charakter rankingowy.
Rekrutacja prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK od 22.04.2024 do 22.08.2024.
Bezpośredni link do systemu rekrutacji- https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/PODYP_PC_24/programme/podsta.psyc_pod_PC/


Powrót