MCKP CM > Studia podyplomowe > Podstawy psychoterapii  

Rekrutacja


Limit przyjęć:
33-39 osób


Warunki kwalifikacji na studia:
Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskany:

    – na kierunku lekarskim,
    – na kierunku psychologicznym,
    – na dowolnym kierunku studiów magisterskich, jeśli kandydat posiada doświadczenie w pracy z pacjentami w zakładzie opieki zdrowotnej, gdzie wykorzystuje się psychoterapię, jako podstawową metodę leczenia.


Sposób rekrutacji:
O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną powołaną przez organizatora studiów.
Rekrutacja ma charakter rankingowy.
Rekrutacja prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK
>>> bezpośredni link do systemu rekrutacji <<<
Rekrutacja: 24 kwietnia 2023, godz. 12.00 – 23 sierpnia 2023, godz. 12.00
Rozmowa kwalifikacyjna: prowadzona jest systematycznie w miarę napływu zgłoszeń w terminie od maja do 30 sierpnia 2023
Ogłoszenie wyników kwalifikacji: 1 września 2023
Wpisy na studia: 4 – 7 września 2022


Powrót