MCKP CM > Studia podyplomowe > Podstawy psychoterapii  

Rekrutacja

Limit przyjęć
33-39 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Warunkiem przyjęcia na studia jest dokonanie rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji.

Do podjęcia studiów upoważnione są przede wszystkim osoby które uzyskały tytuł magistra na kierunku psychologia lub równorzędny na kierunku lekarskim, zatrudnione w zakładzie opieki zdrowotnej lub innym, umożliwiającym codzienny kontakt z pacjentami.

W przypadku innego wykształcenia wymagane jest zatrudnienie w zakładzie opieki zdrowotnej wykorzystującym psychoterapię jako podstawową metodę leczenia.

O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną powołaną przez organizatora studiów.
Rekrutacja ma charakter rankingowy.

Sposób rekrutacji

Rekrutacja prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK – >>> bezpośredni link do systemu rekrutacji <<<


Powrót