Psychoonkologia w praktyce klinicznej

Studia adresowane są przede wszystkim do lekarzy, osób z wyższym wykształceniem medycznym lub  psychologicznym, a także osób z wyższym wykształceniem kierunkowym takim jak: socjologia, praca socjalna, fizjoterapia, dietetyka, teologia, pedagogika.

Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadali specjalistyczną – teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu  onkologii oraz psychologii niezbędną w pracy psychoonkologa. Będą posiadali wiedzę m. in. na temat: bio-psycho-społecznych aspektów choroby onkologicznej osób w wieku rozwojowym i dorosłych, zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych w procesie leczenia onkologicznego, zasad stosowania terapii skojarzonych, algorytmów postępowania diagnostyczno – leczniczego w najczęstszych chorobach nowotworowych, a także opieki paliatywnej, leczenia bólu, pomocy chorym w okresie terminalnym oraz rodzinie w sytuacji śmierci pacjenta. Poznają kluczowe zagadnienia psychoonkologii i ich znaczenie dla personelu, pacjenta i jego rodzin m. in.: koncepcje psychosomatyczne i ich implikacje dla procesu zdrowienia z choroby somatycznej, osobowościowe, sytuacyjne i behawioralne czynniki ryzyka chorób onkologicznych, zasady przeprowadzania diagnozy psychoonkologicznej u chorych dzieci i dorosłych, mechanizmy i procesy psychologiczne zachodzące w rodzinie chorego w ujęciu systemowym, zasady funkcjonowania grup wsparcia.

Innowacyjność studiów podyplomowych „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” związana jest z komplementarnym realizowaniem programu kształcenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego w warunkach klinicznych w czasie praktyk. Studia mają charakter doskonalący – umożliwiają doskonalenie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy, przygotowanie do pracy w zespołach opieki paliatywnej i hospicyjnej, a także po spełnieniu warunków określonych przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne ubieganie się o przyznanie certyfikatu psychoonkologa.

Studia posiadają patronat Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

 

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast