MCKP CM > Studia podyplomowe > Psychoonkologia w praktyce klinicznej  

Rekrutacja

imit przyjęć
30 – 60 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Na studia przyjmowani są:
a)    lekarze
b)    osoby posiadające  wyższe wykształcenie  medyczne, co najmniej I stopnia w zakresie m. in.: zdrowia publicznego, pielęgniarstwa i położnictwa, ratownictwa medycznego, dietetyki, fizjoterapii, rehabilitacji i inne,
c)     osoby posiadające wyższe wykształcenie  psychologiczne,
d)    osoby zainteresowane tematyką studiów, posiadające  wyższe wykształcenie, co najmniej I stopnia w zakresie m. in.: pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej, teologii, które zgodnie z kryteriami Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego mogą ubiegać się o certyfikat psychoonkologa.

Sposób rekrutacji

Rekrutacja prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK – >>> bezpośredni link do systemu rekrutacji <<<


Powrót