MCKP CM > Studia podyplomowe > Psychoonkologia w praktyce klinicznej  

Rekrutacja


Limit przyjęć:
30 – 50 osób


Warunki kwalifikacji na studia:
Na studia przyjmowani są:

    a) lekarze
    b) osoby posiadające  wyższe wykształcenie  medyczne, co najmniej I stopnia w zakresie m. in.: zdrowia publicznego, pielęgniarstwa i położnictwa, ratownictwa medycznego, dietetyki, fizjoterapii, rehabilitacji i inne
    c) osoby posiadające wyższe wykształcenie  psychologiczne
    d) osoby zainteresowane tematyką studiów, posiadające  wyższe wykształcenie, co najmniej I stopnia w zakresie m. in.: pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej, teologii, które zgodnie z kryteriami Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego mogą ubiegać się o certyfikat psychoonkologa


Sposób rekrutacji:
Rekrutacja prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK od 22 kwietnia 2024 do 13 września 2024.
Bezpośredni link do systemu rekrutacji- https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/PODYP_PC_24/programme/psycho.prak.klin_pod_PC/


Powrót