Kontakt

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
godziny pracy: pn-pt 7.30-15.30

dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, prof. UJ
Dyrektor MCKP UJ
tel. 12 433 27 61
barbara.gryglewska@uj.edu.pl

dr hab. Jadwiga Wójkowska- Mach
Z-ca dyrektora MCKP UJ
tel. 12 433 27 61
jadwiga.wojkowska-mach@uj.edu.pl

dr hab. Piotr Major
Kierownik d.s. programowych MCKP UJ
tel. 12 433 27 61
piotr.major@uj.edu.pl

mgr inż. Ewa Surówka
Główny specjalista kierujący zespołem pracowników
tel. 12 433 27 62
ewa.surowka@uj.edu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE
tel. 12 433 27 66
fax 12 429 22 13
e-mail: studiamckp@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Cierpisz
tel. 12 433 27 64
agnieszka.cierpisz@uj.edu.pl

mgr Ewa Kozłowska
tel. 12 433 27 67
ewa.1.kozlowska@uj.edu.pl

mgr inż. Anna Majka
tel. 12 433 27 66
a.majka@uj.edu.pl

mgr Anna Nawrot – dłuższa nieobecność
tel. 12 433 27 66
anna.nawrot@uj.edu.pl

mgr inż. Natalia Binczycka – dłuższa nieobecność
tel. 12 433 27 66
natalia.solawa@uj.edu.pl

KURSY SPECJALIZACYJNE I DOSKONALĄCE
tel. 12 433 27 72
fax 12 429 22 13
e-mail: kursymckp@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Raczyńska
tel. 12 433 27 72
agnieszka.kamyczek@uj.edu.pl

lic. Marek Chrzanowski
tel. 12 433 27 63
marek.chrzanowski@uj.edu.pl

mgr Adriana Klejdysz
tel. 12 433 27 68
adriana.klejdysz@uj.edu.pl

mgr Krzysztof Ochmański
tel. 12 433 27 72
krzysztof.ochmanski@uj.edu.pl

mgr Eliza Fior – dłuższa nieobecność
tel. 12 433 27 68, 12 433 27 61
eliza.ramian@uj.edu.pl

 


Numer rachunku bankowego

76 1240 4722 1111 0000 4849 4818

Dojazd
Z Dworca Głównego najwygodniej dotrzeć do Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ piechotą (ok. 10 minut), nasza siedziba znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Grzegórzeckiej i Śniadeckich.

Szczegółowe informacje o komunikacji miejskiej znajdą Państwo na stronie portalu www.jakdojade.pl