Kontakt

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków (budynek Towarzystwa Lekarskiego)
godziny pracy: pn-pt 7.30-15.30

 

dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, prof. UJ

Dyrektor MCKP UJ

tel. 12 34-11-901 barbara.gryglewska@uj.edu.pl

dr hab. Jadwiga Wójkowska- Mach

Z-ca dyrektora MCKP UJ

tel. 12 34-11-901 jadwiga.wojkowska-mach@uj.edu.pl

dr hab. Piotr Major

Kierownik d.s. programowych MCKP UJ

tel. 12 34-11-901 piotr.major@uj.edu.pl

mgr inż. Ewa Surówka

Główny specjalista kierujący zespołem pracowników

tel. 12 34-11-902 ewa.surowka@uj.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

e-mail: studiamckp@uj.edu.pl

 

mgr Agnieszka Cierpisz (kierunki: Szczegółowe problemy psychoterapii, Szczegółowe zagadnienia psychoterapii, Medycyna bólu, Podstawy psychoterapii, Podstawy publikowania w naukach medycznych)

tel. 12 34-11-907 agnieszka.cierpisz@uj.edu.pl

mgr Ewa Kozłowska (kierunki: Psychogeriatria, Psychoonkologia w praktyce klinicznej, Antropologia sądowa w praktyce, Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej)

tel. 12 34-11-906 ewa.1.kozlowska@uj.edu.pl

mgr inż. Anna Majka (kierunki: Koloproktologia praktyczna, Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship, Medycyna ekstremalna i medycyna podróży, Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych)

tel. 12 34-11-903 a.majka@uj.edu.pl

mgr Anna Nawrot (kierunki: Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie, Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii, Geriatria i opieka długoterminowa, Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna)

tel. 12 34-11-904 anna.nawrot@uj.edu.pl

 

KURSY SPECJALIZACYJNE I DOSKONALĄCE

e-mail: kursymckp@uj.edu.pl

 

mgr inż. Natalia Binczycka

tel. 12 34-11-905 natalia.binczycka@uj.edu.pl

lic. Marek Chrzanowski

tel. 12 34-11-901 marek.chrzanowski@uj.edu.pl

mgr Eliza Fior

tel. 12 34-11-909 eliza.ramian@uj.edu.pl

mgr Adriana Klejdysz

tel. 12 34-11-908 ; 12 433 27 68 adriana.klejdysz@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Raczyńska

tel. 12 34-11-909 agnieszka.kamyczek@uj.edu.pl

Od 8 kwietnia 2019 nowa siedziba Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków (budynek Towarzystwa Lekarskiego)
Miejsce realizacji kursów oraz studiów podyplomowych pozostaje bez zmian !


Numer rachunku bankowego

76 1240 4722 1111 0000 4849 4818

Dojazd
Z Dworca Głównego najwygodniej dotrzeć do Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ piechotą (ok. 5 minut), nasza siedziba znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Radziwiłłowskiej i Kopernika.

Wielkość fontu
Kontrast