Studia

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim zobacz pdf


Badania kliniczne
Biostatystyka
Geriatria i opieka długoterminowa
Koloproktologia praktyczna NOWOŚĆ !
Kontrola zakażeń w jednostkach
opieki zdrowotnej

Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Podstawy psychoterapii
Podstawy publikowania w naukach medycznych NOWOŚĆ !
Psychogeriatria
Psychoonkologia
Szczegółowe problemy psychoterapii
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
Żywienie w zdrowiu i chorobienowości w naszej ofercie szkoleniowejStudia podyplomowe.

Informujemy o możliwości indywidualnego ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (stanowiącego wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy) przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy
http://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2017/
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ nie pośredniczy w ubieganiu się o dofinansowanie.

Skorzystaj z bogatej i stale poszerzanej oferty studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Znani wykładowcy, ciekawy program studiów, dogodne warunki płatności sprawiają, że z każdym rokiem możemy kształcić co raz większą liczbę osób, które wspólnie z nami chcą podnosić swoje kwalifikacje.Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych studiów podyplomowych, a w razie pytań nasi pracownicy pozostają do Twojej dyspozycji chętnie służąc swoimi wyjaśnieniami.