O MCKP UJ
Pracownicy
Rada naukowa
Historia
PartnerzyZapoznaj się z najnowszymi wydarzeniami w MCKP UJ


Historia

Historia kształcenia podyplomowego kadr medycznych sięga w Krakowie roku 1973, kiedy z inicjatywy Rektora Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika oraz Wydziałów Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Wojewódzkich Rad Narodowych w Krakowie, Rzeszowie i Kielcach powstało Studium Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej w Krakowie.

W ciągu niemal trzydziestu lat działalności stale rozszerzano działalność struktur odpowiedzialnych za kształcenie podyplomowe kadr medycznych.

W 2011 r. na 196 kursach specjalizacyjnych i doskonalących zorganizowanych w Krakowie przeszkolono ponad 5 tysięcy lekarzy.

Stale rośnie też liczba słuchaczy studiów podyplomowych – w roku 2011 na 6 kierunkach studiowało blisko 400 osób.