Nowości

Rusza nabór 2017/2018
Rusza nabór na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018. Sprawdź – ofertę naszych studiów
Dofinansowanie studiów podyplomowych
Informujemy o możliwości indywidualnego ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (stanowiącego wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy) przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy
http://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2017/
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ nie pośredniczy w ubieganiu się o dofinansowanie.