MCKP CM > Studia podyplomowe > Psychogeriatria z elementami neuropsychologii  

Rekrutacja

Limit przyjęć
30 – 60 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Na studia przyjmowani są lekarze i  psycholodzy (absolwenci jednolitych studiów magisterskich).

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Sposób rekrutacji:

Rekrutacja prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK – >>> bezpośredni link do systemu rekrutacji <<<


Powrót