MCKP CM > Studia podyplomowe > Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie  

Rekrutacja XI edycja 2022/2023

Limit przyjęć
40-90 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Na studia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej I stopnia.

Sposób rekrutacji
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK – >>> bezpośredni link do systemu rekrutacji


Powrót