MCKP CM > Studia podyplomowe > Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie  

Rekrutacja

Limit przyjęć
40-90 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Na studia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej I stopnia.

Sposób rekrutacji
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja prowadzona przez elektronicznej system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK została zakończona.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast