MCKP CM > Studia podyplomowe > Optymalizacja zarządzania aparaturą medyczną w jednostkach ochrony zdrowia  

Rekrutacja

Warunki kwalifikacji na studia:
Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia uzyskany na dowolnych kierunkach.


Limit przyjęć:
15 – 20 osób


Sposób rekrutacji:
Rekrutacja prowadzona jest przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK
>>> bezpośredni link do systemu rekrutacji <<<
Rekrutacja: 24 kwietnia 2023, godz. 12.00 – 15 września 2023, godz. 12.00.


Powrót