MCKP CM > Studia podyplomowe > Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii  

Rekrutacja

Limit przyjęć
30 – 40 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Na studia przyjmowani są absolwenci dowolnych studiów wyższych drugiego stopnia (lub jednolitych magisterski) posiadający
kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu logopedy.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób rekrutacji

Rekrutacja prowadzona przez elektronicznej system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK została zakończona.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast