MCKP CM > Studia podyplomowe > Neurologopedia z elementami audiofonologii – NOWOŚĆ  

Rekrutacja

Limit przyjęć
30-40 osób

Warunki kwalifikacji na studia

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być absolwenci dowolnych studiów wyższych drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich) posiadający kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu logopedy. W przypadku posiadania tytułu zawodowego magistra, ale nieposiadania pełnych kwalifikacji logopedycznych, kandydat musi spełniać warunki stawiane logopedom pracującym w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami, na mocy „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami”. W sytuacjach niejednoznacznych ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podejmuje ich kierownik.

Sposób rekrutacji
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK – >>> bezpośredni link do systemu rekrutacji


Powrót