MCKP CM > Studia podyplomowe > Medycyna bólu  

Rekrutacja

Limit przyjęć
60 – 80 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Na studia przyjmowani są wyłącznie lekarze z tytułem specjalisty z dyscypliny klinicznej.
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób rekrutacji

Rekrutacja prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK – >>> bezpośredni link do systemu rekrutacji <<<


Powrót