MCKP CM > Studia podyplomowe > Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej  

Rekrutacja


Limit przyjęć
30 – 35 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Na studia przyjmowani są lekarze, osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia w zakresie inspekcji sanitarnej, pielęgniarstwa, położnictwa, analityki, farmacji, fizjoterapii, rehabilitacji i inne). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Sposób rekrutacji

Rekrutacja prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK – >>> bezpośredni link do systemu rekrutacji <<<


Powrót