MCKP CM > Studia podyplomowe > Geriatria i opieka długoterminowa  

Rekrutacja

Limit przyjęć
30 – 40 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być: lekarze, pielęgniarki i położne, osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia, realizujące zadania związane z szeroko pojętą opieką nad pacjentem w wieku senioralnym.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, iż w terminie zasadniczym rekrutacji przyjmowane są zgłoszenia kandydatów spełniających wymagania wstępne.
Po rekrutacji zakończonej z wynikiem pozytywnym warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:
1. zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe
2. wniesienie opłaty za I semestr studiów.

Sposób rekrutacji

Rekrutacja prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK – >>> bezpośredni link do systemu rekrutacji <<<


Powrót