MCKP CM > Studia podyplomowe > Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych  

Rekrutacja


Warunki kwalifikacji na studia:
Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być lekarze, osoby z wyższym wykształceniem medycznym (co najmniej I stopnia), osoby z wyższym wykształceniem co najmniej I stopnia chcące poszerzyć wiedzę z zakresu biostatystyki.


Limit przyjęć:
21 – 30 osób


Sposób rekrutacji:
Rekrutacja prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK
>>> bezpośredni link do systemu rekrutacji <<<
Rekrutacja: 24 kwietnia 2023, godz. 12.00 – 30 sierpnia 2023, godz. 12.00
Ogłoszenie wyników kwalifikacji: 1 września 2023 roku
Wpisy na studia: 4 – 7 września 2023 roku


Powrót