MCKP CM > Studia podyplomowe > Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych  

Rekrutacja

Warunki kwalifikacji na studia:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być lekarze, osoby z wyższym wykształceniem medycznym (co najmniej I stopnia), osoby z wyższym wykształceniem co najmniej I stopnia chcące poszerzyć wiedzę z zakresu biostatystyki.

Limit przyjęć:

18 – 20 osób

Sposób rekrutacji:

Rekrutacja prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK – >>> bezpośredni link do systemu rekrutacji <<<


Powrót