MCKP CM > Studia podyplomowe > Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship  

Rekrutacja


Limit przyjęć:
40 osób


Warunki kwalifikacji na studia:
Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki i położne, mikrobiolodzy, analitycy medyczni, absolwenci kierunków biotechnologicznych, biologicznych, osoby z wyższym wykształceniem co najmniej drugiego stopnia, realizujące zadania związane z szeroko pojętym problemem nadzoru nad zakażeniami i/lub lekoopornością (członkowie zespołów kontroli zakażeń, członkowie zespołów terapeutycznych). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Sposób rekrutacji:

Rekrutacja prowadzona jest przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK od 22.04.2024 do 29.08.2024.

Uwaga! Aktualna liczba zgłoszeń pozwala na wypełnienie limitu miejsc przewidzianego na studiach podyplomowych Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship. Oznacza to, że gdy dokonasz zgłoszenia, znajdziesz się na liście rezerwowej. Jeśli po wpisach zostaną wolne miejsca, wówczas możesz zostać zakwalifikowana/-y do przyjęcia.

Bezpośredni link do systemu rekrutacji- https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/PODYP_PC_24/programme/antybi.zarz.leki_pod_PC/


Powrót