MCKP CM > Studia podyplomowe > Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship  

Rekrutacja

Limit przyjęć
34-45 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki i położne, mikrobiolodzy, analitycy medyczni, absolwenci kierunków biotechnologicznych, biologicznych, osoby z wyższym wykształceniem co najmniej drugiego stopnia, realizujące zadania związane z szeroko pojętym problemem nadzoru nad zakażeniami i/lub lekoopornością (członkowie zespołów kontroli zakażeń, członkowie zespołów terapeutycznych). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób rekrutacji:

Rekrutacja prowadzona jest przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK – >>> bezpośredni link do systemu rekrutacji


Powrót