MCKP CM > Studia podyplomowe > Antropologia sądowa w praktyce  

Rekrutacja

Warunki kwalifikacji na studia:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być absolwenci kierunków medycznych i biologicznych, a także osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia zainteresowane tematyką studiów.

Limit przyjęć:

26 – 36 osób

Sposób rekrutacji:

Rekrutacja prowadzona jest przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK – >>> bezpośredni link do systemu rekrutacji <<<


Powrót