Żywienie w zdrowiu i chorobie

Żywienie człowieka wybiega daleko poza przyjęte tradycyjnie kształty, przybierając interdyscyplinarny i interprofesjonalny charakter. Tworzy się nowa dyscyplina kliniczna:leczenie żywieniowe, obejmujące zarówno żywienie dojelitowe jak i pozajelitowe.

W praktyce pozaklinicznej konieczna jest umiejętność dopasowania żywienia do rosnącego zapotrzebowania społecznego na wykorzystanie pokarmu w celu utrzymania optymalnego wyglądu zewnętrznego i sprawności psycho-fizycznej.

Zapraszamy do podjęcia interesujących studiów podyplomowych traktujących o tej tematyce na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót