Rekrutacja

Limit przyjęć
30 – 60 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Na studia przyjmowani są lekarze i  psycholodzy (absolwenci jednolitych studiów magisterskich).

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą kwestionariusza osobowego kandydata na studia podyplomowe, w terminie od dnia 13 listopada 2017 do dnia 16 lutego 2018.

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia >>>

Podanie o przyjęcie na studia >>>


Powrót