Rekrutacja

Limit przyjęć
30 – 60 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Na studia przyjmowani są lekarze i  psycholodzy (absolwenci jednolitych studiów magisterskich).

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą kwestionariusza osobowego kandydata na studia podyplomowe, w terminie od dnia 15 listopada 2018 do dnia 10 lutego 2019.

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia >>>

Kwestionariusz osobowy wraz z dyplomem ukończenia studiów (odpisem lub kopią dyplomu potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy przesłać na adres:

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków


Powrót