Rekrutacja

Limit przyjęć:
25-30 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być:
a) absolwenci kierunku lekarskiego,
b) absolwenci Wydziałów Nauk o Zdrowiu Uniwersytetów/Akademii Medycznych z wykształceniem wyższym co najmniej drugiego stopnia,
c) osoby z wykształceniem wyższym, co najmniej drugiego stopnia, zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat przygotowania publikacji naukowych z zakresu nauk medycznych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób rekrutacji
Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu do elektronicznej rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – ERK.

Link do elektronicznej rekrutacji >>>


Powrót