MCKP CM > Studia podyplomowe > Geriatria i opieka długoterminowa  

Geriatria i opieka długoterminowa

Wraz ze wzrostem długości życia oraz skuteczniejszym leczeniem chorób i urazów zwiększa się ilość pacjentów wyprowadzonych z ostrego okresu choroby, ale wymagających stałego przewlekłego leczenia i opieki, których nie zawsze może zapewnić rodzina. Ludzie ci często stają się pacjentami oddziałów dla przewlekle chorych lub pensjonariuszami domów opieki i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Dotyczy to szczególnie osób starszych, charakteryzujących się wielochorobowością, która warunkuje różnorodność potrzeb leczniczych obejmujących wiele dziedzin medycyny. Z opieki instytucjonalnej korzystają również osoby młodsze przewlekle chore z przyczyn zaburzeń rozwojowych, psychiatrycznych, neurologicznych, reumatologicznych lub w następstwie poważnych urazów.

Biorąc pod uwagę, iż przewlekle chorzy wymagają wielospecjalistycznej opieki, a stan zdrowia zwykle uniemożliwia im przemieszczanie się w celu korzystania z porad kilku specjalistów, wprowadzenie kształcenia podyplomowego poszerzającego wiedzę w zakresie chorób przewlekłych umożliwi bardziej fachowe i samodzielne prowadzenie przewlekle chorych, poprawę jakości życia podopiecznych i obniżenie kosztów leczenia.

Dla posiadających specjalizację z geriatrii studia podyplomowe mogą być metodą uaktualnienia i poszerzenia wiedzy.

Cel studiów
Celem studiów jest przekazanie słuchaczowi specjalistycznej, zintegrowanej interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz wypracowanie umiejętności praktycznych z zakresu geriatrii, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zagadnień z dziedziny: geriatrii i gerontologii, neurologii, reumatologii, psychiatrii, medycyny paliatywnej, rehabilitacji, pielęgnacji oraz organizacji opieki długoterminowej. Studia podyplomowe umożliwiając zbudowanie podstaw oraz poszerzenie wiedzy i kompetencji praktycznych w zakresie wielochorobowości oraz efektywnego diagnozowania i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych w wieku podeszłym, umożliwiają fachowe i zgodne z najnowszymi standardami medycznymi, samodzielne prowadzenie opieki nad przewlekle chorymi osobami starszymi, poprawę jakości ich życia i obniżenie kosztów sprawowanej opieki i leczenia. Absolwent studiów będzie posiadać interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw geriatrii i gerontologii oraz specyficznych chorób wieku podeszłego, wymagających przewlekłego postępowania opiekuńczego. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności umożliwiające dbanie o utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego i jakości usług w podległej mu instytucji. Studia mają zintegrowany charakter interdyscyplinarny, umożliwiający kompleksowe i profesjonalne przygotowanie słuchaczy do realizacji opieki nad przewlekle chorymi osobami starszymi oraz organizacji i prowadzenia opieki długoterminowej w warunkach instytucjonalnych i ambulatoryjnych. Wykładowcami są specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu geriatrii oraz innych dyscyplin naukowych.

Czas trwania studiów
Dwa semestry

Tryb studiów
Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.

Opis programu:
• Geriatria i opieka długoterminowa- wprowadzenie • Chorowanie w starości – “kardio-pulmo-geriatria” • Chorowanie w starości – problemy reumatologiczne i ortogeriatria • Chorowanie w starości – problemy metaboliczne, gastrologiczne, nefrologiczne i zakażenia w wieku podeszłym • Chorowanie w starości – neurogeriatria • Wybrane duże problemy geriatryczne • Psychogeriatria i problemy farmakoterapii • Opieka paliatywna • Pielęgnacja starszego pacjenta. Aspekty ekonomiczne w geriatrii i opiece długoterminowej

Forma zaliczenia zajęć
Egzamin końcowy obejmujący zakres materiału prezentowanego w trakcie trwania studiów.

Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Geriatria i opieka długoterminowa.

Opłata za studia w roku akademickim 2022/2023
5000 PLN – / studia płatne w ratach semestralnych po 2500 PLN za semestr

Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót