Podstawy publikowania w naukach medycznych – przedłużony termin rekrutacji

Do 28 września można rejestrować się na nowy kierunek studiów – Podstawy publikowania w naukach medycznych, czyli niezbędna wiedza dla wszystkich pracowników naukowych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do publikowania wyników badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem publikacji w specjalistycznych czasopismach medycznych oraz prezentacji wyników badań podczas konferencji naukowych.


Studia, poza zapoznaniem słuchacza z zasadami przygotowania publikacji naukowej, koncentrują się na ich praktycznym wykorzystaniu przy opracowywaniu własnych wyników badań.

W programie zajęcia z zakresu metodologii badań naukowych, zasad evidence based medicine, wykorzystania zasad dobrej praktyki klinicznej (GCP), przygotowania przeglądu piśmiennictwa i meta-analizy, krytycznej oceny artykułów medycznych, zastosowania narzędzi bibliometrycznych, przygotowania manuskryptu, zgłaszania artykułu do redakcji czasopisma, przygotowania do wygłoszenia referatu, wykładu, zaprezentowania wyników w formie plakatu konferencyjnego lub prezentacji multimedialnej.

Studia trwają 2 semestry (171 godzin dydaktycznych), a zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie dwudniowych sobotnio-niedzielnych sesji. Opłata wynosi 6 900 PLN, płatne w dwóch semestralnych ratach.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej studiów >>>

Wielkość fontu
Kontrast