Organizacja pracy MCKP CM w związku z sytuacją epidemiologiczną

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 społeczność akademicką Uniwersytetu Jagiellońskiego do dnia 25 maja 2020 roku obowiązuje nadzwyczajny tryb pracy określony w wydanych dotychczas wewnętrznych aktach prawnych UJ.
Prosimy o kontaktowanie się drogą elektroniczną na dostępne maile: kursymckp@uj.edu.pl ; studiamckp@uj.edu.pl lub przesyłanie informacji na indywidualne adresy mailowe pracowników dostępne na stronie internetowej w zakładce kontakt.