Lista kursów specjalizacyjnych organizowanych przez MCKP UJ w lutym 2019 w Krakowie

Rekrutację na wszystkie kursy specjalizacyjne, realizowane od 1 stycznia 2018 roku prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl

Anestezjologia i intensywna terapia:

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 25.02.2019-1.03.2019

Chirurgia Ogólna

Endoskopia przewodu pokarmowego 18-22.02.2019

Kardiologia

Patofizjologia chorób sercowo – naczyniowych 11-15.02.2019
Farmakoterapia chorób sercowo – naczyniowych 25-27.02.2019

Medycyna rodzinna

Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej część E – Podstawy medycyny ratunkowej 4-7.02.2019
Wybrane problemy kliniczne 5.02.2019-24.05.2019

Okulistyka

Angiografia 7-8.02.2019

Położnictwo i ginekologia

Stany naglące i krwotoki w położnictwie i ginekologii 4-8.02.2019
Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny 18-22.02.2019
Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny 18-22.02.2019

Pediatria

Onkologia 11-15.02.2019

Protetyka stomatologiczna

Leczenie protetyczne w trudnych przypadkach bezzębia z zastosowaniem biofunkcjonalnego systemu protetycznego BPS 12-13.02.2019

Psychiatria

Podstawy psychiatrii 18-26.02.2019

Psychiatria dzieci i młodzieży

Kompleksowe leczenie najważniejszych zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży 4-8.02.2019
Psychoterapia w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży 18-22.02.2019

Kursy specjalizacyjne jednolite dla lekarzy wszystkich specjalności (modułowy program specjalizacji)

Zdrowie Publiczne 11-20.02.2019

Wielkość fontu
Kontrast