Lista kursów specjalizacyjnych organizowanych przez MCKP UJ we wrześniu 2019 w Krakowie

Rekrutację na wszystkie kursy specjalizacyjne, realizowane od 1 stycznia 2018 roku prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl

Kursy dla specjalności lekarskich:

Choroby wewnętrzne

Geriatria – 9-10.09.2019
Alergologia – 19-20.09.2019
Alergologia – 26-27.09.2019

Dermatologia i wenerologia

Diagnostyka i leczenie zakażeń przenoszonych drogą płciową/ Diagnostyka i leczenie zakażeń przenoszonych drogą płciową (STD) – 4-6.09.2019
Immunologia chorób skóry – 9-11.09.2019

Geriatria

Problemy onkologiczne i opieki paliatywnej w geriatrii – 17.09.2019

Hipertensjologia

Leczenie nadciśnienia tętniczego – 16-19.09.2019

Okulistyka

Zapalenia błony naczyniowej – 27.09.2019

Toksykologia kliniczna

Podstawy toksykologii przemysłowej i środowiskowej z zagadnieniami awarii i katastrof chemicznych oraz terroryzmu chemicznego – 2-5.09.2019
Promocja zdrowia w toksykologii klinicznej – 9-10.09.2019
Problemy onkologiczne w toksykologii klinicznej 11-12.09.2019

Kursy wspólne

Zdrowie publiczne 16-25.09.2019

Kursy dla specjalności lekarsko- dentystycznych:

Chirurgia stomatologiczna

Onkologia jamy ustnej i twarzowej części czaszki – 23-27.09.2019

Ortodoncja

Czynność narządu żucia – 22.08-26.09.2019

Periodontologia

Choroby błony śluzowej jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna – 23-27.09.2019

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stomatologicznej – 25-26.09.2019
Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stomatologicznej – 25-27.09.2019

Wielkość fontu
Kontrast