Lista kursów specjalizacyjnych organizowanych przez MCKP UJ w styczniu 2020 w Krakowie

Rekrutację na wszystkie kursy specjalizacyjne, realizowane od 1 stycznia 2018 roku prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl

Chirurgia szczękowo- twarzowa

Choroby ślinianek- rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie 15-17.01.2020

Położnictwo i ginekologia

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii 13-15.01.2020
Ultrasonografia -kurs praktyczny indywidualny 13-17.01.2020
Endoskopia-kurs praktyczny indywidualny 13-17.01.2020

Psychiatria

Psychiatria sądowa i orzecznictwo sądowo-psychiatryczne 23-25.01.2020
Wielkość fontu
Kontrast