Lista kursów specjalizacyjnych organizowanych przez MCKP UJ w maju 2020 w Krakowie

Rekrutację na wszystkie kursy specjalizacyjne, realizowane od 1 stycznia 2018 roku prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl

Położnictwo i ginekologia

Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych narządów płciowych 4-8.05.2020 – kurs realizowany zdalnie

Alergologia

Alergia zawodowa 21-22.05.2020 – kurs realizowany zdalnie
Wielkość fontu
Kontrast