Lista kursów specjalizacyjnych organizowanych przez MCKP UJ w maju 2019 w Krakowie

Rekrutację na wszystkie kursy specjalizacyjne, realizowane od 1 stycznia 2018 roku prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl

Chirurgia ogólna:

„Chirurgia endokrynologiczna” – 27-30.05.2019

Chirurgia stomatologiczna:

„Podstawy diagnostyki i leczenia w chirurgii stomatologicznej” – 27-31.05.2019

Chirurgia szczękowo twarzowa:

„Epidemiologia, rozpoznawanie oraz chirurgiczne i skojarzone leczenie złośliwych nowotworów części twarzowej czaszki i szyi” – 22-24.05.2019

Geriatria:

„Postępowanie zabiegowe w wieku podeszłym” – 20.05.2019
„Wielkie problemy geriatryczne” – 21-22.05.2019

Hipertensjologia:

„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie hipertensjologii” – 13-16.05.2019

Kardiologia:

„Elektrofizjologia i elektroterapia” – 13-17.05.2019

Onkologia i hematologia dziecięca:

„Diagnostyka i leczenie nowotworów układu krwiotwórczego u dzieci” – 17-19.05.2019

Położnictwo i ginekologia:

„Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych narządów płciowych” – 06-10.05.2019
„Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny / Endoskopia – kurs indywidualny” – 13-17.05.2019
„Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny / Ultrasonografia – kurs indywidualny” – 13-17.05.2019

Psychiatria:

„Kliniczne zastosowanie psychoterapii” – 13-17.05.2019

Toksykologia kliniczna:

„Wprowadzenie do toksykologii klinicznej. Zagadnienia prawne i sądowo-lekarskie w toksykologii klinicznej” – 27-30.05.2019

Transplantologia kliniczna:

„Zakażenia po przeszczepieniu narządów i komórek krwiotwórczych” – 16.05.2019

Urologia:

„Endourologia i ESWL / Endourologia” – 27-29.05.2019

Kursy wspólne:

„Zdrowie publiczne” – 13-22.05.2019
Wielkość fontu
Kontrast