Lista kursów specjalizacyjnych organizowanych przez MCKP UJ w listopadzie 2018 w Krakowie

Rekrutację na wszystkie kursy specjalizacyjne, realizowane od 1 stycznia 2018 roku prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl

Chirurgia dziecięca:

Podstawy chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej u dzieci – 5-7.11.2018

Diabetologia:

Postępy w zakresie patogenezy, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia powikłań cukrzycy – 12-13.11.2018

Geriatria:

Zaburzenia odporności, infekcje i choroby hematologiczne w wieku podeszłym – 16.11.2018

Choroby układu kostno-stawowego i problemy ortopedyczne w wieku podeszłym – 20.11.2018

Kardiologia:

Elektrofizjologia i elektroterapia – 19-23.11.2018

Nieinwazyjna diagnostyka elektrokardiograficzna – 19-23.11.2018

Elektrofizjologia i elektroterapia – 26-30.11.2018

Medycyna sądowa:

Wykorzystanie danych z pośmiertnych badań obrazowych w diagnostyce sądowo-lekarskiej – 19-23.11.2018

Otorynolaryngologia:

Jama ustna, gardło, przełyk, krtań i tchawica – wprowadzenie do diagnostyki i terapii – 19-21.11.2018

Położnictwo i ginekologia:

Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny – 5-9.11.2018
Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny – 5-9.11.2018
Choroby przenoszone drogą płciową – 12-16.11.2018

Psychiatria:

Wprowadzenie do psychoterapii – 19-23.11.2018

Psychiatria dzieci i młodzieży:

Wprowadzenie do psychoterapii – 26-30.11.2018

Urologia:

Diagnostyka obrazowa w urologii – 12-14.11.2018

Urologia dziecięca:

Laparoskopia w urologii dziecięcej – 21-23.11.2018

Wielkość fontu
Kontrast