Lista kursów specjalizacyjnych organizowanych przez MCKP UJ w grudniu 2019 w Krakowie

Rekrutację na wszystkie kursy specjalizacyjne, realizowane od 1 stycznia 2018 roku prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl

Anestezjologia i intensywna terapia

Diagnostyka i leczenie bólu – 2-5.12.2019
Diagnostyka i leczenie bólu – 2-6.12.2019

Położnictwo i ginekologia

Endoskopia-kurs praktyczny indywidualny – 2-6.12.2019
Ultrasonografia -kurs praktyczny indywidualny – 2-6.12.2019
Choroby przenoszone drogą płciową – 9-13.12.2019

Wielkość fontu
Kontrast