Lista kursów specjalizacyjnych organizowanych przez MCKP UJ w grudniu 2018 w Krakowie

Rekrutację na wszystkie kursy specjalizacyjne, realizowane od 1 stycznia 2018 roku prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl

Anestezjologia i intensywna terapia:

Diagnostyka i leczenie bólu – 3-6.12.2018

Położnictwo i ginekologia:

Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny – 3-7.12.2018
Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny – 3-7.12.2018

Wielkość fontu
Kontrast