Lista kursów specjalizacyjnych organizowanych przez MCKP UJ w czerwcu 2020 w Krakowie

Rekrutację na wszystkie kursy specjalizacyjne, realizowane od 1 stycznia 2018 roku prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Etiopatogeneza, morfologia, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie chirurgiczne wrodzonych oraz nabytych wad twarzowo- szczękowo- zgryzowych 17-19.06.2020

Kardiologia

Patofizjologia chorób sercowo-naczyniowych 1-5.06.2020
Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych 15-17.06.2020

Medycyna rodzinna

Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej 1-5 oraz 15-17.06.2020

Medycyna sądowa

Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych, cywilnych i ubezpieczeniowych – część I 1-5.06.2020

Okulistyka

Neurookulistyka kliniczna 18-19.06.2020
Zapalenia błony naczyniowej 26.06.2020

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Wady stóp 22-26.06.2020

Periodontologia

Choroby błony śluzowej jamy ustnej 29.06-03.07.2020

Położnictwo i ginekologia

Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny/ Ultrasonografia – kurs indywidualny 15-19.06.2020
Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny/ Endoskopia – kurs indywidualny 15-19.06.2020

Psychiatria dzieci i młodzieży

Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży 1-5.06.2020

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stomatologicznej 9-10.06.2020

Toksykologia kliniczna

Wprowadzenie do toksykologii klinicznej. Zagadnienia prawne i sądowo-lekarskie w toksykologii klinicznej 1-4.06.2020
Toksykologia szczegółowa. Ostre i przewlekłe zatrucia ksenobiotykami oraz ich następstwa 15-24.06.2020

Urologia

Endourologia i ESWL/ Endourologia 1-3.06.2020

Kursy wspólne

Ratownictwo medyczne 22-26.06.2020
Wielkość fontu
Kontrast