Lista kursów specjalizacyjnych organizowanych przez MCKP UJ w czerwcu 2019 w Krakowie

Rekrutację na wszystkie kursy specjalizacyjne, realizowane od 1 stycznia 2018 roku prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl

Anestezjologia i intensywna terapia:

„Anestezja i analgezja regionalna” – 10-14.06.2019

Chirurgia szczękowo-twarzowa:

„Zachowawcze i chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy” – 13-14.06.2019

Choroby wewnętrzne:

„Toksykologia” – 17-18.06.2019

Hipertensjologia:

„Nadciśnienie tętnicze u dzieci, młodzieży i kobiet” – 05-06.06.2019

Kardiologia:

„Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych” – 03-05.06.2019
„Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca” – 03-05.06.2019
„Patofizjologia chorób sercowo-naczyniowych” – 10-14.06.2019

Medycyna rodzinna:

„Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej” – część 1 10-14.06.2019, część 2 24-26.06.2019

Okulistyka:

„Neurookulistyka kliniczna / Neurookulistyka” – 13-14.06.2019

Ortopedia i tramatologia narządu ruchu:

„Wady stóp” – 24-28.06.2019

Położnictwo i ginekologia:

„Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny / Endoskopia – kurs indywidualny” – 10-14.06.2019
„Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny / Ultrasonografia – kurs indywidualny” – 10-14.06.2019

Psychiatria:

„Podstawy psychiatrii dzieci i młodzieży” – 24-28.06.2019

Psychiatria dzieci i młodzieży:

„Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży” – 24-28.06.2019

Toksykologia kliniczna:

„Toksykologia szczegółowa. Ostre i przewlekłe zatrucia ksenobiotykami oraz ich następstwa” – 10-19.06.2019
Wielkość fontu
Kontrast