Kursy dla lekarzy – wrzesień – grudzień 2020

Szanowni Państwo, decyzją Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 11 marca 2020 roku wstrzymuje się na Uniwersytecie Jagiellońskim (łącznie z Collegium Medicum) wszystkie stacjonarne zajęcia dydaktyczne. W związku z powyższym, terminy kursów przewidzianych do realizacji po 11 marca 2020 ulegną zmianie lub kursy będą realizowane w trybie zdalnym. O nowych terminach będziemy Państwa informować na bieżąco.


Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw NNW) obowiązującego na terenie szpitala. Do pobrania – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.

Oferta kursów jest na bieżąco aktualizowana.

Kursy doskonalące


Kursy specjalizacyjne dla lekarzy organizowane przez MCKP:

W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną kursy specjalizacyjne realizowane przez Medyczne Centrum kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum realizowane są zdalnie – przez internet (najczęściej na platformie MS Teams). Jednostkowe kursy będą realizowane w trybie stacjonarnym – taka informacja będzie umieszczona przy opisie kursu.

wrzesień 2020:

Specjalizacja: Medycyna sądowa
“Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych, cywilnych i ubezpieczeniowych część -I” 31.08-04.09.2020 kurs realizowany w trybie stacjonarnym


Specjalizacja: Epidemiologia
“Biostatystyka” 01-04.09.2020


Specjalizacja: Kardiologia
“Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych” 07-09.09.2020


Specjalizacja: Toksykologia kliniczna
“Promocja zdrowia w toksykologii klinicznej” 07-08.09.2020


Specjalizacja: Choroby wewnętrzne
“Geriatria” 10-11.09.2020


Specjalizacja: Kurs wspólny
“Zdrowie publiczne” 14-23.09.2020


Specjalizacja: Kardiologia
“Patofizjologia chorób sercowo-naczyniowych” 14-18.09.2020


Specjalizacja: Medycyna sądowa
“Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych, cywilnych i ubezpieczeniowych część -II” 14-18.09.2020


Specjalizacja: Chirurgia onkologiczna – moduł specjalistyczny
“Nowotwory piersi” 14-15.09.2020


Specjalizacja: Choroby wewnętrzne
“Toksykologia” 16-17.09.2020


Specjalizacja: Choroby wewnętrzne
“Alergologia” 17-18.09.2020


Specjalizacja: Chirurgia szczękowo-twarzowa
“Stany przedrakowe, cechy nowotworów łagodnych i złośliwych jamy ustnej oraz części twarzowej czaszki – ich rozpoznawanie leczenie” 21-22.09.2020


Specjalizacja: Kurs wspólny
“Ratownictwo medyczne” 21-25.09.2020


Specjalizacja: Medycyna rodzinna
“Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej” 21-25.09.2020 oraz 28-30.09.2020


Specjalizacja: Toksykologia kliniczna
“Podstawy toksykologii przemysłowej i środowiskowej z zagadnieniami awarii i katastrof chemicznych oraz terroryzmu chemicznego” 21-24.09.2020


Specjalizacja: Transplantologia kliniczna
“Zakażenia po przeszczepieniu narządów i komórek krwiotwórczych” 24.09.2020


Specjalizacja: Chirurgia klatki piersiowej
“Zapobieganie i leczenie zakażeń wewnątrzszpitalnych” 28-29.09.2020


Specjalizacja: Mikrobiologia lekarska
“Zakażenia grzybicze-etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka i terapia zakażeń” 28-30.09.2020


Specjalizacja: Choroby wewnętrzne
“Toksykologia” 28-29.09.2020


Specjalizacja: Medycyna paliatywna
“Zasady diagnostyki i leczenia bólu” 30.09-02.10.2020


Specjalizacja: kurs wspólny
“Prawo medyczne” 02-04.09.2020


październik 2020:
Specjalizacja: Geriatria
“Wielkie problemy geriatryczne” 05-06.10.2020

Specjalizacja: Geriatria
Postępowanie zabiegowe w wieku podeszłym ” 07.10.2020


Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia
“Diagnostyka i terapia płodu” 05-09.10.2020


Specjalizacja: Kardiologia
“Elektrofizjologia i elektroterapia” 12-16.10.2020


Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia
“Ultrasonografia -kurs praktyczny indywidualny” 12-16.10.2020


Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia
“Endoskopia-kurs praktyczny indywidualny” 12-16.10.2020


Specjalizacja: Kardiologia
“Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne” 12-16.10.2020


Specjalizacja: Choroby wewnętrzne
“Geriatria” 15-16.10.2020


Specjalizacja: Medycyna rodzinna
“Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów” 19.10-20.10.2020


listopad 2020:
Specjalizacja: Kardiologia
“Nieinwazyjna diagnostyka elektrokardiograficzna” 02-06.11.2020


Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia
“Anestezjologia w onkologii” 04-06.11.2020


Specjalizacja: Geriatria
“Zaburzenia odporności, infekcje i choroby hematologiczne w wieku podeszłym” 06.11.2020


Specjalizacja: Diabetologia
“Postępy w zakresie patogenezy, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia powikłań cukrzycy” 09-10.11.2020


Specjalizacja: Kardiologia
“Elektrofizjologia i elektroterapia” 16-20.11.2020


Specjalizacja: Psychiatria
“Wprowadzenie do psychoterapii” 16-20.11.2020


Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia
“Ultrasonografia -kurs praktyczny indywidualny” 16-20.11.2020


Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia
“Endoskopia-kurs praktyczny indywidualny” 16-20.11.2020


Specjalizacja: Urologia dziecięca
“Laparoskopia w urologii dziecięcej” 18-20.11.2020


Specjalizacja: Kardiochirurgia
“Postępy w kardiochirurgii wrodzonych wad serca u noworodka” 25-27.11.2020


Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia
“Diagnostyka i leczenie bólu” 30.11-04.12.2020


grudzień 2020:
Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia
“Choroby przenoszone drogą płciową” 07-11.12.2020


Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia
“Ultrasonografia -kurs praktyczny indywidualny” 07-11.12.2020


Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia
“Endoskopia-kurs praktyczny indywidualny” 07-11.12.2020


Specjalizacja: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
“Wady stóp” 14-18.12.2020

Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw NNW) obowiązującego na terenie szpitala. Do pobrania – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.
Wielkość fontu
Kontrast