Kursy dla lekarzy – październik – grudzień 2020

Szanowni Państwo, decyzją Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 11 marca 2020 roku, w związku zaistniałą sytuacja epidemiologiczną, wstrzymuje się na Uniwersytecie Jagiellońskim (łącznie z Collegium Medicum) stacjonarne zajęcia dydaktyczne. W związku z powyższym kursy będą realizowane w trybie zdalnym (za pośrednictwem platformy MSTeams). W sytuacjach wyjątkowych jednostkowe kursy będą realizowane w trybie stacjonarnym – taka informacja będzie umieszczona przy opisie kursu.

Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw NNW) obowiązującego na terenie szpitala. Do pobrania – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.

Ogólne zasady udziału w kursach realizowanych przez MCKP CM w trybie zdalnym


Oferta kursów jest na bieżąco aktualizowana.

Kursy doskonalące


Kursy specjalizacyjne dla lekarzy organizowane przez MCKP:

październik 2020:
Specjalizacja: Geriatria
“Wielkie problemy geriatryczne” 05-06.10.2020

Specjalizacja: Geriatria
Postępowanie zabiegowe w wieku podeszłym ” 07.10.2020


Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia
“Diagnostyka i terapia płodu” 05-09.10.2020

Specjalizacja: Chirurgia onkologiczna
“Kurs atestacyjny: Chirurgia onkologiczna” 12-13.10.2020


Specjalizacja: Kardiologia
“Elektrofizjologia i elektroterapia” 12-16.10.2020


Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia
“Ultrasonografia -kurs praktyczny indywidualny” 12-16.10.2020


Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia
“Endoskopia-kurs praktyczny indywidualny” 12-16.10.2020


Specjalizacja: Kardiologia
“Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne” 12-16.10.2020


Specjalizacja: Ginekologia onkologiczna
“Zasady leczenia paliatywnego oraz opieki nad chorymi w terminalnym okresie choroby” 12.10.2020


Specjalizacja: Ginekologia onkologiczna
“Ginekologia onkologiczna” 13.10.2020


Specjalizacja: Choroby wewnętrzne
“Geriatria” 15-16.10.2020


Specjalizacja: Medycyna rodzinna
“Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów” 19.10-20.10.2020


Specjalizacja: Ginekologia onkologiczna
“Podstawy chemioterapii nowotworów płciowych kobiecych i nowotworów piersi” 26-27.10.2020


listopad 2020:
Specjalizacja: Kardiologia
“Nieinwazyjna diagnostyka elektrokardiograficzna” 02-06.11.2020


Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia
“Anestezjologia w onkologii” 04-06.11.2020


Specjalizacja: Geriatria
“Zaburzenia odporności, infekcje i choroby hematologiczne w wieku podeszłym” 06.11.2020


Specjalizacja: Diabetologia
“Postępy w zakresie patogenezy, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia powikłań cukrzycy” 09-10.11.2020


Specjalizacja: Kardiologia
“Elektrofizjologia i elektroterapia” 16-20.11.2020


Specjalizacja: Psychiatria
“Wprowadzenie do psychoterapii” 16-20.11.2020


Specjalizacja: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
“Choroby stawu biodrowego wieku rozwojowego” 16-20.11.2020


Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia
“Ultrasonografia -kurs praktyczny indywidualny” 16-20.11.2020


Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia
“Endoskopia-kurs praktyczny indywidualny” 16-20.11.2020


Specjalizacja: Urologia dziecięca
“Laparoskopia w urologii dziecięcej” 18-20.11.2020


Specjalizacja: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
“Chirurgia kręgosłupa” 23-27.11.2020


Specjalizacja: Kardiochirurgia
“Postępy w kardiochirurgii wrodzonych wad serca u noworodka” 25-27.11.2020


Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia
“Diagnostyka i leczenie bólu” 30.11-04.12.2020


grudzień 2020:
Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia
“Choroby przenoszone drogą płciową” 07-11.12.2020


Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia
“Ultrasonografia -kurs praktyczny indywidualny” 07-11.12.2020


Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia
“Endoskopia-kurs praktyczny indywidualny” 07-11.12.2020


Specjalizacja: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
“Wady stóp” 14-18.12.2020

Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw NNW) obowiązującego na terenie szpitala. Do pobrania – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.
Wielkość fontu
Kontrast