Kursy dla lekarzy – rok 2023 ARCHIWUM

Kursy doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów
POKOLENIA – Podnoszenie Kompetencji Lekarskich czyli bezpłatne kursy doskonalące – sprawdź ofertę


Kursy specjalizacyjne dla lekarzy organizowane przez MCKP CM:

Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w programach specjalizacji lekarskich, lekarze realizujący moduł podstawowy z chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii lub patomorfologii będą przyjmowani na kursy z modułów specjalistycznych pod warunkiem zrealizowania i zaliczenia danego modułu podstawowego.

Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW obowiązującego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego. Do pobrania druk oświadczenia – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.
Modułowe programy specjalizacji lekarskich


Archiwalne kursy specjalizacyjne dla lekarzy realizowane przez MCKP CM  rok 2021 ; rok 2022


Ogólne zasady udziału w kursach realizowanych przez MCKP CM w trybie zdalnym


Specjalizacje:

  Kursy wspólne   ;   Alergologia   ;   Anestezjologia i intensywna terapia   ;   Chirurgia klatki piersiowej   ;   Chirurgia ogólna   ;   Chirurgia szczękowo- twarzowa   ;   Choroby wewnętrzne   ;   Choroby zakaźne   ;   Dermatologia i wenerologia   ;   Diabetologia   ;   Geriatria   ;   Hipertensjologia   ;   Kardiologia   ;   Medycyna paliatywna   ;   Medycyna rodzinna   ;   Mikrobiologia lekarska   ;   Okulistyka   ;   Onkologia i hematologia dziecięca   ;   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu   ;   Otolaryngologia   ;   Pediatria   ;   Położnictwo i ginekologia   ;   Psychiatria   ;   Psychiatria dzieci i młodzieży   ;   Reumatologia   ;   Toksykologia kliniczna   ;   Transplantologia kliniczna   ;   Urologia   ;   Urologia dziecięca  

Kursy wspólne:


Alergologia:


Anestezjologia i intensywna terapia:


Chirurgia klatki piersiowej:


Chirurgia ogólna:


Chirurgia szczękowo-twarzowa:


Choroby wewnętrzne:


Choroby zakaźne:


Dermatologia i wenerologia:


Diabetologia:


Geriatria:


Hipertensjologia:


Kardiologia:


Medycyna paliatywna:

    kurs w przygotowaniu Zasady diagnostyki i leczenia bólu 2-4.10.2023 – on-line


Medycyna rodzinna:


Mikrobiologia lekarska:


Okulistyka:


Onkologia i hematologia dziecięca:


Ortopedia i traumatologia narządu ruchu:


Otolaryngologia:


Pediatria:


Położnictwo i ginekologia:


Psychiatria:


Psychiatria dzieci i młodzieży:


Reumatologia:


Toksykologia kliniczna:


Transplantologia kliniczna:


Urologia:


Urologia dziecięca: