Kursy dla lekarzy dentystów – rok 2023 ARCHIWUM

Kursy doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów
POKOLENIA – Podnoszenie Kompetencji Lekarskich czyli bezpłatne kursy doskonalące – sprawdź ofertę


Kursy specjalizacyjne dla lekarzy dentystów organizowane przez MCKP CM:

Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP.

Informujemy że na czas trwania kursu organizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW obowiązującego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego. Do pobrania druk oświadczenia – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.
Modułowe programy specjalizacji lekarskich


Archiwalne kursy specjalizacyjne dla lekarzy dentystów realizowane przez MCKP CM  rok 2021 ; rok 2022


Ogólne zasady udziału w kursach realizowanych przez MCKP CM w trybie zdalnym


Specjalizacje:

Chirurgia stomatologiczna ; Chirurgia szczękowo-twarzowa ; Ortodoncja ; Periodontologia ; Protetyka stomatologiczna ; Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Chirurgia stomatologiczna:


Chirurgia szczękowo-twarzowa:


Ortodoncja:


Periodontologia:


Protetyka stomatologiczna:


Stomatologia zachowawcza z endodoncją: