Rekrutacja

Limit przyjęć
30 – 50 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być:
a)lekarze,
b)osoby z wyższym wykształceniem medycznym co najmniej drugiego stopnia w zakresie: pielęgniarstwa, dietetyki, farmacji, współpracujące z lekarzem lub samodzielnie realizują ce zadania w zakresie żywienia

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób rekrutacji

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu do elektronicznej rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – ERK.

Link do elektronicznej rekrutacji >>>


Powrót