Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna

Celem studiów podyplomowych „Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna” jest kształcenie specjalistów w zakresie leczenia żywieniowego potrafiących skutecznie, zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach, wdrażać rozwiązania terapeutyczne do praktyki klinicznej zmniejszając liczbę powikłań wynikających z niedożywienia związanego z chorobą.

Program studiów został opracowany przez zespół ekspertów w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego Polskiego Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) oraz Polskiej Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu. Studia umożliwiają zdobycie usystematyzowanej, interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie wykorzystania żywienia klinicznego i metabolizmu w różnych dziedzinach medycyny.

Wykłady prezentują szeroką wiedzę na temat m.in. leczenia żywieniowego, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, metod wpływania na procesy metaboliczne, żywienia specjalistycznego, znajomości produktów leczniczych stosowanych w żywieniu leczniczym, problematyki żywienia w warunkach domowych oraz opiece przewlekłej.

Studia ukierunkowane są na zdobycie umiejętności praktycznych. W trakcie realizowanych w warunkach szpitalnych zajęć praktyczno-klinicznych słuchacz pozna praktyczne aspekty żywienia klinicznego oraz zdobędzie umiejętności w zakresie m.in.:
1. Planowania interwencji żywieniowej – żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz późniejszego monitorowania leczenia.
2. Realizowania żywienia drogą przewodu pokarmowego oraz dożylnego, rozpoznawania i leczenia powikłań.
3. Prowadzenia bezpiecznego i skutecznego leczenia w warunkach szpitalnych i domowych.

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę na temat żywienia klinicznego i metabolizmu człowieka, będzie umiał posługiwać się różnymi metodami analizy stanu odżywienia i budowy organizmu, pozna metody interwencji leczniczej czyli żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
Potrafi zaplanować interwencję żywieniową, a także rozpoznawać powikłania.
Zdobyta wiedza może posłużyć realizacji żywienia klinicznego w warunkach szpitalnych, domowych i zakładów opieki długoterminowej.

Unikalny charakter studiów związany jest z ich praktycznym wymiarem w czasach, w których zaburzenia stanu odżywienia (zarówno niedożywienie, jak i przeżywienie) są powszechnym problemem społecznym. Dostępne metody interwencji leczniczej: żywienie dojelitowe, pozajelitowe w warunkach szpitalnych, domowych, opieki przewlekłej wymagają stworzenia grupy nowoczesnych specjalistów.

Innowacyjny program studiów kładzie bardzo duży nacisk na aspekt praktyczny.

Studia otrzymały patronat Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN). Wykładowcami są osoby posiadające European ESPEN Diploma, członkowie Zarządu Głównego POLSPEN oraz Polskiej Szkoły Żywienia Klinicznego
i Metabolizmu.
Studia mają charakter interdyscyplinarny, są prowadzone przez praktyków o dużym doświadczeniu z zakresu żywienia dojelitowego, pozajelitowego, farmacji i dietetyki.

Wyróżnienia
Studia uzyskały patronat Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN).

 


Powrót