Psychogeriatria

Studia podyplomowe „Psychogeriatria z elementami neuropsychologii” mają charakter doskonalący, ich głównym celem jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu psychogeriatrii ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy i rehabilitacji zaburzonych funkcji poznawczych w kontekście całościowych oddziaływań klinicznych wobec chorych w wieku podeszłym oraz ich rodzin. Tematyka kierunku adresowana jest do lekarzy i psychologów pracujących z osobami starszymi.


Powrót