Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii

Międzyuczelniane studia kwalifikacyjne dla logopedów

Studia zorganizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, Katedrę Neurologii CMUJ, Katedrę Otolaryngologii UJCM
oraz Zakład Neurolingwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Trzysemestralne studia kwalifikacyjne adresowane są do logopedów

Wykładane podczas studiów treści kształcenia w wymiarze 370 godzin zostały ujęte w trzy bloki tematyczne:
-Neurologiczno-psychiatryczny, opracowany przez Katedrę Neurologii UJCM oraz Zakład Neurolingwistyki UP, obejmujący: wprowadzenie do neurologii, neurologię, neurologiczne aspekty starzenia, psychiatrię w neurologopedii.
-Audiologiczno-foniatryczny, opracowany przez Katedrę Otolaryngologii UJCM, w skład którego wchodzą następujące moduły: zaburzenia słuchu i równowagi, zaburzenia narządu głosu, dysfagia.
-Neurologopedyczny, opracowany przez Zakład Neurolingwistyki UP, obejmujący: neurolingwistyczne podstawy neurologopedii, neurologopedię wieku dziecięcego, neurologopedię osób dorosłych.

Zajęcia praktyczne w formie staży neurologopedycznych odbywać się będą w Klinikach UJCM.

Szczegółowe informacje

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, ul. Grzegórzecka 20, tel. 12 433 27 66, 12 433 27 67, www.mckp.uj.edu.pl

 


Powrót