Rekrutacja

Limit przyjęć
30 – 45 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Na studia przyjmowani są lekarze,  osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa oraz ratownictwa medycznego.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób rekrutacji

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu do elektronicznej rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – ERK.

Link do rekrutacji w systemie ERK>>>

 


Powrót