Rekrutacja

Limit przyjęć
30 – 45 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Na studia przyjmowani są lekarze,  osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa oraz ratownictwa medycznego.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób rekrutacji

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą kwestionariusza osobowego na studia podyplomowego, w terminie od dnia 13 listopada 2017 do dnia 9 lutego 2018.

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia >>>

Podanie o przyjęcie na studia  >>>


Powrót