Rekrutacja

Limit przyjęć
60 – 80 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Na studia przyjmowani są wyłącznie lekarze z tytułem specjalisty z dyscypliny klinicznej.
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Sposób rekrutacji
Rekrutacja prowadzona jest za pomocą systemu do elektronicznej rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – ERK, w terminie od dnia 3 stycznia 2018 r. (od godziny 12.00) do dnia 9 lutego 2018 r.

Link do elektronicznej rekrutacji >>>


Powrót