Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej

Zapraszamy do zapoznania się z nowym kierunkiem studiów przygotowanym przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ – Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu nadzoru epidemiologicznego i mikrobiologicznego nad zakażeniami, ze szczególnym uwzględnieniem ich lekooporności.

Wykłady prezentują szeroką wiedzę m.in. z zakresu: epidemiologii i nadzoru epidemiologicznego, kontroli zakażeń w stosowaniu procedur inwazyjnych, lekooporności i racjonalnej antybiotykoterapii.

Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności: opisu sytuacji epidemiologicznej oddziału/ szpitala/ jednostki i jej analizy, wdrożenia działań interwencyjnych, oznaczenia i kontroli lekooporności.

Wykładowcami będą polscy eksperci w zakresie kontroli zakażeń przy europejskiej agencji do spraw kontroli zakażeń European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) oraz praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu nadzoru nad zakażeniami, epidemiologii, mikrobiologii, pielęgniarstwa.

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia ukończenie stadiów podyplomowych „Kontrola zakażeń szpitalnych w jednostkach opieki zdrowotnej”  jest równoznaczne z ukończeniem kursu specjalistycznego w zakresie epidemiologii szpitalnej, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Program studiów uzyskał pozytywna ocenę European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) w zakresie „Implementation of a Training Strategy for Infection Control in the European Union” (TRICE-IS).

Studia posiadają patronat Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.

 Powrót


Wielkość fontu
Kontrast