Rekrutacja

Limit przyjęć
25-35 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie absolwenci kierunku lekarskiego.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób rekrutacji
Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą kwestionariusza osobowego kandydata na studia podyplomowe, w terminie od dnia 13 listopada 2017 do dnia 9 lutego 2018.

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia  >>>

Podanie o przyjęcie na studia  >>>


Powrót