Rekrutacja

Limit przyjęć
25-35 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie absolwenci kierunku lekarskiego.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób rekrutacji
Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą kwestionariusza osobowego kandydata na studia podyplomowe, w terminie od listopada 2018 do  lutego 2019.

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia (dostępny będzie w momencie rozpoczęcia rekrutacji) >>>

Podanie o przyjęcie na studia (dostępny będzie w momencie rozpoczęcia rekrutacji)  >>>


Powrót