Rekrutacja

Limit przyjęć
40-90 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Na studia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej I stopnia.

Sposób rekrutacji
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu do elektronicznej rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – ERK.

Link do elektronicznej rekrutacji >>>

Rekrutacja przez Elektroniczny System Rekrutacji została zakończona. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem MCKP UJ – tel. 12 433 27 66; 12 433 27 67 lub mail: studiamckp@uj.edu.pl

 


Powrót