Rekrutacja

Limit przyjęć
34-45 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki i położne, mikrobiolodzy, analitycy medyczni, absolwenci kierunków biotechnologicznych, biologicznych, osoby z wyższym wykształceniem co najmniej drugiego stopnia, realizujące zadania związane z szeroko pojętym problemem nadzoru nad zakażeniami i/lub lekoopornością (członkowie zespołów kontroli zakażeń, członkowie zespołów terapeutycznych). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób rekrutacji

Zakończyła się rekrutacja prowadzona za pomocą systemu do elektronicznej rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – ERK.

Zapraszamy do rekrutacji poprzez kwestionariusz osobowy:

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia >>>

Kwestionariusz osobowy wraz z dyplomem ukończenia studiów (odpisem lub kopią dyplomu potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy przesłać na adres:

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków

 

 


Powrót